Eb Bygg

 

Ebbygg.se

 

BYGGFÖRETAGET MED AMBITIONER

Ebbygg är ett flexibelt företag verksamma inom bygg och anläggning samt utveckling av exploateringsområden. Vi utför både stora och små utförande- eller totalentreprenader. Vi är ett Byggföretag med hög kompetens och ett stort kvalitetstänkande. Vårt kontor finns i Värmövägen 11, 268 73 Billeberga. Vi har idag ett 25-tal medarbetare. Vår verksamhet är koncentrerad till stora delar av Skåne, södra delen av Småland, samt hela Blekinge.


OM OSS...

 


 

                           Entreprenad, Ebbyg                                                            Bemanning, Ebbyg